Ajankohtaista

Perjantain venyttely/rentoutus Soinlahden koululla peruttu 23.2. ohjaajan sairastumisen vuoksi! Jatkamme 2.3.

Keskiviikon KiddieJam-ryhmä 7-8 -vuotiaille on loppunut. Katso korvaavia vaihtoehtoja lukujärjestyksestämme.

Tiistain kehonhuolto/liikkuvuus -ryhmä on lopetettu vähäisen kävijämäärän vuoksi.

10-kerran kortit nyt tarjoushintaan 60 euroa helmikuun loppuun asti! 


Kevätkauden 2018 kortit ostettavissa jäsenpalvelussa!

Kaudella 2017 - 2018 maksuvälineinä meillä käy käteinen, Eazybreak -mobiiliseteli, Smartumin liikunta- tai kulttuurisetelit, Smartum Saldo sekä Smartum Saldo -verkkomaksu, ePassi -verkkomaksu, PeeÄssän liikuntasetelit, Tyky-kuntosetelit, Ticket Mind&Body, Ticket Duo sekä Virikeseteli. Korteilla maksut vain toimistolla.
 

IINAn toimisto ja IINA-sali, Louhenkatu 5
Voimistelijan polku

Voimistelijan polku muodostuu kaikissa ikäryhmissä useista laadukkaista tunneista, jotka vievät harrastajan taitoja monipuolisesti eteenpäin. Voit sisällyttää voimistelijan polkuusi luovaa ilmaisua, ketteryys-, akrobatia-, liikkuvuus- tunteja sekä tanssia/voimistelua ja tekniikkaa.

IINAssa voi harrastaa ja kehittää taitojaan useana iltana viikossa eri ohjaajien opastuksella. Taitojen karttuessa on mahdollista hakea IINAhduksen* kautta tehovalmennusryhmään jolloin harjoitteluun sitoudutaan pitkäjänteisesti. Valmennusryhmät pääsevät kisaamaan ja näyttämään taitojaan erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa alueellisesti, kansallisesta ja jopa kansainvälisesti.

Voimistelijan polku koostuu seuraavasti:
Perusteet 3 - 7 v. -> alkeet 8 - 9 v. -> jatko 10 - 12 v. -> edistyneet 13 - 15 v. -> kehittyneet 16 - 19 v.---------> tehovalmennus 8 - 19 v.

Lapsuusvaihe 3 - 7 v., 8 - 9 v. ja 10 - 12 v.

Kaikissa IINAn ryhmissä on tärkeää perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu ja liikkumisen ilo. Huomioimme lasten kasvun ja kehityksen tuntisuunnitelmia laatiessamme. Pidämme innostavia tunteja jotka antavat lapsille elämyksiä, kokemuksia ja motivoivat liikkumaan ja oppimaan uusia taitoja

Ikäryhmä 3-7 v. perusteet
Ryhmissä harjoitellaan liikkumisen perustaitoja hyvässä ja iloisessa hengessä. Annetaan lapselle tilaa oivaltaa ja keksiä. Liikkuen ja leikkien lapsi oppii huomaamattaan kehonhallintaa, nopeutta, koordinaatiota, motorisia taitoja, liikkuvuutta sekä rytmisiä taitoja.


Ikäryhmä 8-9 v. alkeet
Ryhmissä vahvistetaan liikkumisen perustaitoja. Aloitetaan monipuolinen lajitaitojen alkeiden harjoitteleminen ja annetaan lasten harrastaa iloisessa ja hyvässä ilmapiirissä kehuen ja kannustaen tukien lasten omaa luovuutta. Tässä iässä kiinnitetään erityisesti huomiota liikkuvuuteen ja nopeuteen. Tehdään monipuolisia motorisia-, koordinaatio- ja rytmiikkaharjoitteita. Harjoitetaan leikin keinoin voimaa ja kestävyyttä. Tärkeää on myös kehittää ryhmässä olemisen taitoja sekä saada mahdollisuus päästä esiintymään ja saada tanssista/voimistelusta ilon tunteita.

Ikäryhmä 10-12 v. jatko
Ryhmissä harjoitellaan monipuolisesti lajitaitoja ja kehitetään aiemman opitun perusteella luovuutta käyttäen omia sarjoja. Näin oma kehontuntemus ja itseluottamus kasvaa ja vahvistuu. Lajiliikkeet ovat jo tässä ikäryhmässä haastavampia ja kannustamisen ja oikean liikeradan opettaminen on tärkeässä asemassa. Ikäryhmässä 10-12 v. jatketaan edelleen liikkuvuus- ja nopeusharjoitteiden tekemistä huomioiden yksilölliset kasvupyrähdykset. Harjoittelun tulee antaa voimistelijalle onnistumisen tunteita ja itseluottamusta. Ryhmässä mukana oleminen ja esiintyminen yleisölle on osa harrastamisen iloja.

Nuoruusvaihe 13-15 v. ja 16-19 v.

Haluamme IINAssa tukea jokaisen jumpparin omaa motivaatiota liikkua. Tarjoamme monipuolisesti mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista ja näin voimistelija saavuttaa laajan liikevalikoiman ja hyvän lajitaidon. Seurana haluamme tukea nuoren urheilijan kasvua ja kehitystä sekä olla tukena murrosiän haasteissa.

Ikäryhmä 13-15 v. edistyneet
Ryhmässä harjoitellaan jo laajan liikevalikoiman liikkeitä ja liikesarjoja sekä työstetään omaa luovuutta käyttäen omia tansseja joita näytetään omille ikätovereille. Kehut ja kannustus tukee nuoren luovuutta ja vahvistaa osaamisen tunteita. Tässä iässä harjoitellaan paljon pyöriviä liikesarjoja sekä vahvistetaan rytmitajua sekä pyritään tekemään sarjoja suurella liiketiheydellä. Edelleen on tärkeää onnistumisen kokemukset ja ryhmän hyvä yhteishenki ja ymmärrys:
Yhdessä kokeillaan, yhdessä opitaan ja ohjaaja kannustaa.

Ikäryhmä yli 16 v. kehittyneet
Ryhmässä harjoitellaan liikkeitä ja liikesarjoja. Liikkeiden toistoja lisätään. Liikesarjoissa on käytössä kaikki tasot. Koko keho ja eläytyminen on vahvaa. Ryhmäläiset harjoittelevat lajinomaista nopeustaitavuutta ja hyppyihin haetaan räjähtävää nopeutta.  Tavoitteena olisi osata kannatella kehoa ja oppia kuljettamaan liikkeitä kauniisti liikkeestä liikkeeseen niin, että voidaan puhua virtaavasta ja taidokkaasta osaamisesta. Harrastaja osaa myös arvioida omaa tanssiaan ja hänellä on intoa kehittyä lisää. Ohjaus on kannustavaa ja pyrkii huomioimaan jokaisen vahvuudet.

Valmennusjoukkueet 8 - 19 v. ja aikuiset
IINAssa yli 8 -vuotiailla on mahdollisuus päästä mukaan tehovalmennukseen. Joukkueisiin hakeudutaan erillisten IINAhdusten kautta, jolloin arvioidaan ja katsotaan kuka sopisi taidoiltaan joukkueeseen ja on valmis sitoutumaan pitkäjänteiseen harjoitteluun. Joukkueessa valmennettava saa ammattimaista ja tavoitteellista valmennusta 4 - 10 tuntia viikossa. Joukkueiden taitotasoja kehitetään omilla jumppasaleilla kuin myös leirityksillä. Harjoittelussa kehitetään fyysisiä ominaisuuksia, lajitaitoja, voimaa, kestävyyttä ja huomioidaan psyykkiset- ja sosiaaliset ominaisuudet.

Ikäryhmittäin kaudella 2017 - 2018 tarjolla olevien tuntien määrä
3 - 4 v. tarjolla 4 tuntia/viikko
5 - 7 v. tarjolla 5 tuntia/viikko
7 - 9 v. tarjolla 5 tuntia/viikko
10 - 12 v. tarjolla 6 tuntia/viikko
yli 13 v. tarjolla 3 tuntia/viikko
yli 16 v. tarjolla 3 erilaista tuntia/viikko

*IINAhdus = haku tilaisuus valmennusryhmään.

Taitoa, iloa, onnistumista, haasteita - siitä on iinalainen tehty!